2018-19 Yılı  Arapça Hazırlık Başarı Notları ekte sunulmuştur. Başarı Notu 60'ın altında olanlar Hazırlık sınıfından başarısız olmuşlardır.

Dosyalar