27.04.2020 tarih  ve 2020.17.38 karar  ile Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalına alınacak olan Araştırma Görevliliği alımı için başvuran adayların Ön Değerlendirme sonucu ekte sunulmuştur.