Başka üniversitenin “Yaz Okulundan” ders almak için;

1-) Öğrenci, Yaz okulu Dilekçesini  bilgisayar ortamında düzenleyecektir. Düzenlenen dilekçesinin çıktısını yazdırarak, elden imzalayıp, (mavi tükenmez kalemle) pdf’ye dönüştürüp Fakülte Muafiyet Komisyonuna (mustafakarataykelam@hotmail.com) mail gönderecektir.  (Dilekçe ekte sunuldu)

2-) Öğrenci, Yaz Okulunda Alınacak Ders/Derslerin İçerikleri ve AKTS gösterir belgelerini ile obs’de “Mezuniyet” transkriptini indirip Fakülte Muafiyet Komisyonuna (mustafakarataykelam@hotmail.com)  mail gönderecektir.

3-)Öğrenci, Yaz okuluna gitmeden önce dilekçesini Fakülte Muafiyet Komisyonuna (mustafakarataykelam@hotmail.com)  mail atıp komisyondan mail olarak onaylatması gerekmektedir. Fakülte Muafiyet Komisyonundan onaylatılmayan derslerin muafiyet işlemleri yapılmayacaktır.

4-) Yaz okulunda bir öğrenci toplam normal dönemdeki haftalık 16 ders saatini (ACTS) geçmemek üzere en fazla 5 ders alabilir. Öğrenci Yaz okulundan alacağı dersin ACTS’i Iğdır İlahiyat Fakültesindeki dersinin ACTS’ine göre en az 1 (bir) eksiği, dengi ve üzeri olması gerekmektedir. Aksi halde muafiyet işlemleri yapılamaz. Iğdır İlahiyat Fakültesindeki Müfredatlara ulaşmak için https://ilahiyat.igdir.edu.tr/ilahiyat-fakultesi-mufredat-programlari tıkla.

(1,2 ve 3.sınıflar 2017 Müfredatına, 4. Sınıflar ise 2015 Müfredatına bağlıdırlar.)

5-)Öğrenci alttan kalan başarısız (FF, FD, FG) dersini veya devamsızlıktan alttan kalan dersini yaz okulundan alabilir.

6-) Öğrenci yaz okulunda üsten ders/dersler almak isterse Üniversitemiz Üstten ders Alma kriterlerini sağlaması gerekmektedir. Bu kriterler; Genel not ortalaması 3.00’ün üzerinde olan ve alttan başarısız dersi kalmamış olan öğrencilerimiz 3 (üç) derse kadar üstten ders alabilirler.

7-) Bu yıl Hazırlık sınıfında olup gelecek dönem 3. Sınıfta başlatılacak olan (DGS, Lisans Tamamlama veya Ön lisans İlahiyat bitirenler) yaz okulunda 1 ve 2.sınıftaki 5 dersini yaz okulunda alabilir fakat 3 ve 4.sınıftan ders alamazlar. (üstten ders alma kriterlerine uymadığı için)

8-) Bu yıl Hazırlık sınıfında olup gelecek dönem 1. Sınıfta başlatılacak olan öğrenciler yaz okulundan ders alamaz (Genel not ortalamaları belirlenmemiştir.)

9-) Yaz Okulu bittikten sonra gidilen yaz okulu, öğrencinin transkriptlerini üst yazıyla Fakülteye bildirdikten sonra muafiyet işlemleri yapılacaktır.

 

Dilekçe ekte sunulmuştur.

Dosyalar