Öğrenci; bütün sınavları açıklandıktan ve devamsızlıktan kalınmayan sadece bir dersinin olduğundan emin olduktan sonra 15 Haziran 2020 tarihine kadar bu dilekçeyi elden doldurup, mavi tükenmez kalemle imzalayıp pdf şeklinde sinan.kilic@igdir.edu.tr adresine mail atarak başvuru yapması gerekmektedir. 15 Hazirandan sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Tek ders sınavı akademik takvimimiz gereği 16 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır. Sınav ders hocasının isteği üzerine ödev veya online sınav şeklinde yapılacaktır

(Tek ders dilekçesi ekte sunulmuştur.)

 

 

Tek ders sınavı bu Yönetmeliğin 31 inci maddesindeki şartları (Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrencilere; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.) daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olmak için bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır.