Faculty of Theology

Loading
Load More
Loading
Load More
Loading
Load More

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ülkemizde din bilimleri alanında yüksek öğretim veren ilahiyat fakültelerindendir. 2008 yılında açılan fakültemiz eğitim-öğretime 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında başlamıştır. 4 yıllık bir fakülte olup eğitim-öğretim dili Türkçedir. Fakültemizde İslami bilimler ve din bilimleri alanında öğrencilere sahih dini bilgi ve bilgiyi kullanma metotları verilmesi amaçlanmaktadır. Alan uzmanı öğretim elemanları tarafından akademik düzeyde dersler verilmektedir. Fakültede tam gün eğitim-öğretim yapılmaktadır.