Genel Bilgi

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Hasan OCAK

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, medeniyet ve kültür tarihinde ortaya çıkan farklı düşünce modelleri, bu modellerin birey ve toplumda meydana getirdiği değişmeler ve çağdaş dönemde din ile ilgili ortaya çıkan felsefi, sosyolojik, psikolojik problemler ile dinler tarihi ve din eğitimi alanlarında akademik araştırmalar yapmaktadır. Bölümün temel hedefi, uluslararası seviyede akademik araştırma yapabilecek akademisyenlerin yetişmesine katkı sağlamaktır. Bir başka hedefi ise muhafazakâr, geleneksel ve modern her türlü düşünce biçimini akademik bakış açısıyla ortaya koymaktır. Bölümümüz son tahlilde geleceğin birey ve toplum hayatı için gerekli olan beşeri bilimlerde akademik zihniyetin oluşumuna katkıda bulunmaya çalışır. Bölüm İslam Felsefesi, Felsefe Tarihi, Din Felsefesi, Mantık, Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi ve Din Eğitimi Ana Bilim Dallarından oluşur. Şu an itibariyle bölümde 3 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır.