Misyon & Vizyon

Misyon ve Vizyon

MİSYON: Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nün misyonu, bölüm kapsamındaki anabilim dallarında bilimsel araştırma yapabilme yetkinliği kazanmış, alanının sorunlarına hâkim olan ve onlara çözüm üretebilen, bilimsel düşünce ve ahlak kurallarını benimsemiş, akademik konularda sorgulama, geliştirme, üretkenlik, katılımcılık niteliklerine sahip elemanlar yetiştirmektir.

VİZYON: Felsefe ve din bilimlerinin vizyonu, toplumun problemlerine çözüm üretmek ve bilimsel birikime katkıda bulunmak üzere bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel sonuçlar üretmek ve bunları ilgili taraflarla paylaşmaktır.