Akademik Personel

Mirpenç AKŞİT
Doç. Dr. Mirpenç AKŞİT
Anabilim Dalı Başkanı İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI

mirpenc.aksit@igdir.edu.tr

4239

Emel SÜNTER
Doç. Dr. Emel SÜNTER
Akademisyen İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI

emel.sunter@igdir.edu.tr

4253

Hasan OCAK
Doç. Dr. Hasan OCAK
Anabilim Dalı Başkanı DİN FELSEFESİ ANABİLİM DALI

hasan.ocak@igdir.edu.tr

4202

Hasan OCAK
Doç. Dr. Hasan OCAK
Anabilim Dalı Başkanı DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

hasan.ocak@igdir.edu.tr

4202

Yasin YİĞİT
Doç. Dr. Yasin YİĞİT
Anabilim Dalı Başkanı DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

yasin.yigit@igdir.edu.tr

4253

Ahmet KAVLAK
Doç. Dr. Ahmet KAVLAK
Anabilim Dalı Başkanı MANTIK ANABİLİM DALI

ahmet.kavlak@igdir.edu.tr

1734

Ahmed Yahya Mohsen ALAWAMİ
Doç. Dr. Ahmed Yahya Mohsen ALAWAMİ
Akademisyen DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

ayahya.al-awami@igdir.edu.tr

0

Kazım YILDIRIM
Doç. Dr. Kazım YILDIRIM
Akademisyen DİN FELSEFESİ ANABİLİM DALI

kazim.yildirim@igdir.edu.tr

4260

Abdullah DEMİR
Dr. Öğr. Üye. Abdullah DEMİR
Akademisyen FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI

abdullah.demir@igdir.edu.tr

7664

Mehmet Ali  SEVGİ
Dr. Öğr. Üye. Mehmet Ali SEVGİ
Anabilim Dalı Başkanı DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

mehmetali.sevgi@igdir.edu.tr

7600

Mehmet MASATOĞLU
Dr. Öğr. Üye. Mehmet MASATOĞLU
Akademisyen DİNLER TARİHİ ANABİLİM DALI

mehmet.masatoglu@igdir.edu.tr

4248

Emrah EKER
Dr. Arş. Gör. Emrah EKER
Akademisyen DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

emrah.eker@igdir.edu.tr

7049

Aynur ÇINAR
Dr. Arş. Gör. Aynur ÇINAR
Akademisyen DİNLER TARİHİ ANABİLİM DALI

aynur.cinar@igdir.edu.tr

4258

İlyas ALTUNER
Arş. Gör. İlyas ALTUNER
Akademisyen İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI

ilyas.altuner@igdir.edu.tr

7232

İsa BABUR
Arş. Gör. İsa BABUR
Akademisyen DİNLER TARİHİ ANABİLİM DALI

isa.babur@igdir.edu.tr

4288

Rumeysa SEVEN
Arş. Gör. Rumeysa SEVEN
Akademisyen DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

rumeysa.seven@igdir.edu.tr

4236