Genel Bilgi

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in yaşadığı asırdan günümüze kadarki tarihi süreçte meydana gelen siyasî, sosyal, kültürel, edebî ve sanatsal olayları bilimsel bir perspektifle inceleyen bir bölümdür. Bölüm, bu hedefleri İslam Tarihi, Türk-İslam Sanatları Tarihi, Türk- İslam Edebiyatı ve Türk Din Musikisi Anabilim dalları ile gerçekleştirmektedir. Bu anabilim dalları ile İslam Tarihi'nin temel konuları incelendikten sonra Türk Tarihi ve Medeniyeti etrafında meydana gelen olaylar ve faaliyetler incelenir. Öğrencilerimiz bu sayede hem tarihsel ve kronolojik bakış açısı kazanırlar hem de arşiv belgelerini okuma ve mimari eserleri tanıma becerisi, şiir, musiki ve edebiyat zevkini kazanırlar.