Misyon & Vizyon

Misyon:

İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü’nde yer alan anabilim dalları İslâm tarihinde yaşanan siyasî, askerî ve sosyo-kültürel olayları, edebî, mimarî ve sanatsal eserleri bilimsel bir bakış açısıyla inceleyerek akademik çalışmalar ortaya koymaktadır. Bu bölüm bünyesinde verilen dersler sayesinde öğrencilerimizin tarihsel ve kronolojik bakış açısını kazanmaları ve İslâm tarihi boyunca yaşanan olayları tutarlı bir şekilde tahlil edebilme yetisine sahip olmaları hedeflenmektedir.  

Vizyon:

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, öğrencilerimizin akademik gelişimlerinde tarih ve sanat bakış açısını kazanmak, İslam tarihi boyunca meydana gelen siyasî, sosyal, kültürel olayları objektif ve sağlıklı bir şekilde yorumlamak ve Müslümanların icra ettikleri edebî ve sanatsal eserleri daha yakından incelemek imkanına sahip olmaktır.