Tarihçe

İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü, 2009 yılında Iğdır Üniversitesi bünyesinde açılan İlahiyat Fakültesi’nin üç temel bölümünden biridir. Bu bölüm bünyesinde yer alan İslâm Tarihi  Anabilim Dalı, İslam dininin doğuşundan günümüze kadar geçirdiği tarihi süreci konu edinmekte ve bu süreç içerisinde meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel, edebi ve sanatsal olayları incelemektedir. İslam öncesi Arap toplumu, Hz. Peygamber’in doğumu ve hayatı, Raşid halifeler dönemi ve sonrasında kurulan Müslüman devletler ele alınmaktadır. Türk İslâm Sanatları Tarihi, İslâm süsleme (Hat, Tezhip, Ebrû vb.) sanatlarını incelemektedir. Türk İslâm Edebiyatı, Türkler’in İslâm dinine intisab ettikten sonra yazdıkları dînî, tasavvufî ve edebî eserler üzerine araştırma yapmakta ve bunları günümüz edebiyatıyla karşılaştırmalı bir şekilde incelemektedir. Türk Din Mûsikîsi, musikinin dinî alandaki rolünü ve Türk kültüründeki yerini araştırmaktadır.