Çalışma Konuları

Temel İslam Bilimleri bölümü İlahiyat Fakültesi bünyesinde oldukça geniş bir alana sahiptir. Tefsir, Hadis, Kelam, Mezhepler Tarihi, İslam Hukuku, Kur'an-ı Kerim ve Kıraat, Arap dili ve Belagatı ve Tasavvuf alanlarını bünyesinde barındırır. Her alanın kendine özgü, mütehassıs konuları olmasıyla birlikte diğer alanların her biriyle de tek tek ilişkilidir. Kur'an-ı Kerim'i en doğru istikamette anlayabilmek ve  yorum çeşitliliğini analiz edip geliştirmekten Hz.Peygamber (sav)'in mübarek hayatlarındaki ahlakî hassasiyetler, söylemiş olduğu sözler ve fiilî olarak insanlara sunduğu davranışlara; Allah'ın varlığını ve birliğini somut delillerle ispat etmekten tarih boyunca insanların yaşamış olduğu her bir karede temelde aynı ama uygulamada bazen farklılaşan dört itikadi mezhep dışında siyasi mezheplerin düşüncelerini analiz etmeye; Kur'an-ı Kerim'deki ahkamın dışında sünnetin icmanın ve kıyasın sınırlarında hukuku öğretmekten Arap dilini kurallarıyla uygulayıp Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okumaya ve sufi geleneğini günümüze taşımaya kadar her türlü alanla alakalı derinlemesine bilgiler arzedilmektedir.