Genel Bilgi

 

Bölüm Başkanı

Doç. Dr.  Adem ERYİĞİT

Temel İslam Bilimleri Bölümü, Hz. Peygamber vefatıyla ve dolayısıyla da vahyin inzalinin sona ermesiyle teşekkül eden ve tarihi süreçte her biri bağımsız bir ilmi disiplin haline gelen Temel İslam Bilimlerine ait temel bilim dallarından meydana gelir. Temel İslam Bilimleri Bölümüne bağlı yedi farklı anabilim dalı, her anabilim dalında ait bilim dalları bulunmaktadır.

Anabilim dalları, İslam'ın dünyaya bakışı ve hayat anlayışı çerçevesinde şekillenen itikadi, ahlaki, hukuki, felsefi, sosyal ve kültürel alanlarda on dört asırlık İslam kültürünü akademik bir anlayış ve analitik bir yöntemle inceler. İslam kültür mirasından, modern çağdaki bilgi ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak insani ve dini sorunlara çağdaş çözümler üretmeye çalışır.

Bölüm akademisyenleri, kendi alanında evrensel bilim ilkelerini göz önünde bulundurarak akademik çalışmalarıyla insanlık yararına hizmet yapma, dini konularda toplumu aydınlatma ve yetkin ilahiyatçılar yetiştirme çabası içindedir. Anabilim Dalları Tefsir, Kur'an-ı Kerîm Okuma ve Kıraat, İslam Hukuku, Hadis, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belagatından oluşmaktadır.