Tarihçe

Tarihçe

Fakültemiz, 15.7.2009 tarih ve 21821 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması Hakkında 3837 Sayılı Kanunla, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi adıyla kurulmuştur. Fakültemizde eğitim-öğretime 05 Ekim 2009 tarihinde başlamıştır. Yeni bir üniversitenin yeni bir fakültesi olarak kısa zaman içerisinde sosyal ve fiziki şartlarının oluşturulmasına yönelik faaliyetler devam etmektedir. Bu anlamda fakültemiz için müstakil bir binada eğitim-öğretimin sürdürülmesine yönelik alt yapı çalışmalarına hız verilmiştir. Başta rektörlük binası olmak üzere Iğdır şehir merkezinde bulunan sosyal ve sportif tesisler, üniversitenin imkânlarına sunulmuş olup fakültemiz için de söz konusu tesisler her türlü aktiviteler için kullanılabilecektir.