Hakkında

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam bölümleri bünyesinde Tefsir, Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi, İslam Hukuku, Hadis, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili Belagatı olmak üzere toplamda 8 anabilim dalı yer almaktadır. Temel İslam Bölümünün amacı, temelde Arapça'ya hakim olup öncelikle İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i usül açısından iyi derede tilavet etmek, Kur'an'ı yeterli seviyede anlamaya çalışmak, ahkamı hayata geçirmek, İslam dininin ikinci başvuru kaynağı olan hadisleri doğru anlamak ve muhakeme etmek, Allah'ın varlığını delilleriyle ispat etmek,  geçmişle günümüz arasındaki bağlantı veya farkları gözetip uygulamaya geçirmektir.  

Bölümümüz 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüyle lisans eğitimine ilahiyat fakültesi bünyesi altında başlamıştır.

İlahiyat fakültesinin eğitim öğretim süreci bir yıl Arapça hazırlık olmak üzere 5 yıl (10 yarıyıl)'dır.