Genel Bilgiler

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ülkemizde din bilimleri alanında yüksek öğretim veren ilahiyat fakültelerindendir. 2008 yılında açılan fakültemiz eğitim-öğretime 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında başlamıştır. 4 yıllık bir fakülte olup eğitim-öğretim dili Türkçedir. Fakültemizde İslami bilimler ve din bilimleri alanında öğrencilere sahih dini bilgi ve bilgiyi kullanma metotları verilmesi amaçlanmaktadır. Alan uzmanı öğretim elemanları tarafından akademik düzeyde dersler verilmektedir. Fakültede tam gün eğitim-öğretim yapılmaktadır.

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümleri bazında üç akademik bölümden oluşmaktadır. Bölümler bir ilahiyat öğrencisinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve donanımları kazandıran söz konusu bölümlerin ilgili derslerini alarak ilahiyat fakültesi mezunu olarak diploma alırlar. 

Mezuniyet Sonrası İstihdam İmkânları

Fakültemizden mezun olan öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez, taşra ve Yurtdışı teşkilatlarında müftü, müftü yardımcısı, vaiz, vaize, Kur'an Kursu öğreticisi, imam, müezzin; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilk ve orta dereceli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni olabilmektedirler. Lisansüstü öğrenime devam etmeleri halinde öğrencilerimize İlahiyat Fakültelerinde öğretim elemanı olma kapısı da açıktır.