Akademik Personel

İbrahim KAYA
Prof. Dr. İbrahim KAYA
Anabilim Dalı Başkanı TÜRK-İSLAM EDEBİYATI ANABİLİM DALI

ibrahim.kaya@igdir.edu.tr

4249

Mehmet Faik  YILMAZ
Prof. Dr. Mehmet Faik YILMAZ
Akademisyen ARAP DİLİ VE BELEGATI ANABİLİM DALI

mfaik.yilmaz@igdir.edu.tr

0

Ali Yıldız MUSAHAN
Doç. Dr. Ali Yıldız MUSAHAN
Anabilim Dalı Başkanı KELAM ANABİLİM DALI

ali.yildiz.musahan@igdir.edu.tr

4235

Mirpenç AKŞİT
Doç. Dr. Mirpenç AKŞİT
Anabilim Dalı Başkanı İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI

mirpenc.aksit@igdir.edu.tr

4239

Zeki TAN
Doç. Dr. Zeki TAN
Anabilim Dalı Başkanı TEFSİR ANABİLİM DALI

zeki.tan@igdir.edu.tr

4231

Abdulhalim OFLAZ
Doç. Dr. Abdulhalim OFLAZ
Anabilim Dalı Başkanı İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

abdulhalim.oflaz@igdir.edu.tr

4257

Mehmet Emin YURT
Doç. Dr. Mehmet Emin YURT
Anabilim Dalı Başkanı TASAVVUF ANABİLİM DALI

mehmet.emin.yurt@igdir.edu.tr

4259

Adem ERYİĞİT
Doç. Dr. Adem ERYİĞİT
Anabilim Dalı Başkanı İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI

adem.eryigit@igdir.edu.tr

4230

Mahmut SÖNMEZ
Doç. Dr. Mahmut SÖNMEZ
Akademisyen TEFSİR ANABİLİM DALI

mahmut.sonmez@igdir.edu.tr

4295

Emel SÜNTER
Doç. Dr. Emel SÜNTER
Akademisyen İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI

emel.sunter@igdir.edu.tr

4253

Hasan OCAK
Doç. Dr. Hasan OCAK
Anabilim Dalı Başkanı DİN FELSEFESİ ANABİLİM DALI

hasan.ocak@igdir.edu.tr

4202

Hasan OCAK
Doç. Dr. Hasan OCAK
Anabilim Dalı Başkanı DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

hasan.ocak@igdir.edu.tr

4202

Haydar KHALEEL
Doç. Dr. Haydar KHALEEL
Anabilim Dalı Başkanı KUR'AN-I KERÎM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI

hayder.ismael@igdir.edu.tr

4205

Yasin YİĞİT
Doç. Dr. Yasin YİĞİT
Anabilim Dalı Başkanı DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

yasin.yigit@igdir.edu.tr

4253

Ahmet KAVLAK
Doç. Dr. Ahmet KAVLAK
Anabilim Dalı Başkanı MANTIK ANABİLİM DALI

ahmet.kavlak@igdir.edu.tr

1734

Ahmed Yahya Mohsen ALAWAMİ
Doç. Dr. Ahmed Yahya Mohsen ALAWAMİ
Akademisyen DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

ayahya.al-awami@igdir.edu.tr

0

Kazım YILDIRIM
Doç. Dr. Kazım YILDIRIM
Akademisyen DİN FELSEFESİ ANABİLİM DALI

kazim.yildirim@igdir.edu.tr

4260

Musa ÇETİN
Dr. Öğr. Üye. Musa ÇETİN
Anabilim Dalı Başkanı HADİS ANABİLİM DALI

musa.cetin@igdir.edu.tr

4233

Ali SEVDİ
Dr. Öğr. Üye. Ali SEVDİ
Anabilim Dalı Başkanı ARAP DİLİ VE BELEGATI ANABİLİM DALI

ali.sevdi@igdir.edu.tr

4243

Ahmad ALKHALİL
Dr. Öğr. Üye. Ahmad ALKHALİL
Akademisyen ARAP DİLİ VE BELEGATI ANABİLİM DALI

ahmad.alkhalil@igdir.edu.tr

4250

Abdullah DEMİR
Dr. Öğr. Üye. Abdullah DEMİR
Akademisyen FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI

abdullah.demir@igdir.edu.tr

7664

Mehmet Ali  SEVGİ
Dr. Öğr. Üye. Mehmet Ali SEVGİ
Anabilim Dalı Başkanı DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

mehmetali.sevgi@igdir.edu.tr

7600

Rıdvan ÇETİN
Dr. Öğr. Üye. Rıdvan ÇETİN
Anabilim Dalı Başkanı TÜRK-İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI

ridvan.cetin@igdir.edu.tr

4252

Abdulaziz MUHAMMED
Dr. Öğr. Üye. Abdulaziz MUHAMMED
Akademisyen KUR'AN-I KERÎM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI

abdulaziz.muhammed@igdir.edu.tr

-

Mehmet Emin NAS
Dr. Öğr. Üye. Mehmet Emin NAS
Akademisyen İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

m.emin.nas@igdir.edu.tr

-2528

Mehmet MASATOĞLU
Dr. Öğr. Üye. Mehmet MASATOĞLU
Akademisyen DİNLER TARİHİ ANABİLİM DALI

mehmet.masatoglu@igdir.edu.tr

4248

Sumeyra YAKAR
Dr. Sumeyra YAKAR
Anabilim Dalı Başkanı İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

sumeyra.yakar@igdir.edu.tr

Moulay El Hassan EL HAFİDİ
Öğr. Gör. Moulay El Hassan EL HAFİDİ
Akademisyen ARAP DİLİ VE BELEGATI ANABİLİM DALI

mel.hafidi@igdir.edu.tr

4245

Cihangir ECER
Öğr. Gör. Cihangir ECER
Akademisyen ARAP DİLİ VE BELEGATI ANABİLİM DALI

cihangir.ecer@igdir.edu.tr

4245

Bünyamin ARVASİ
Öğr. Gör. Bünyamin ARVASİ
Akademisyen KUR'AN-I KERÎM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI

bunyamin.arvasi@igdir.edu.tr

7676

Ümit KOCA
Dr. Arş. Gör. Ümit KOCA
Akademisyen İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

umit.koca@igdir.edu.tr

4288

Emine PEKÖZ
Dr. Arş. Gör. Emine PEKÖZ
Akademisyen İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

emine.pekoz@igdir.edu.tr

4233

Emrah EKER
Dr. Arş. Gör. Emrah EKER
Akademisyen DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

emrah.eker@igdir.edu.tr

7049

Aynur ÇINAR
Dr. Arş. Gör. Aynur ÇINAR
Akademisyen DİNLER TARİHİ ANABİLİM DALI

aynur.cinar@igdir.edu.tr

4258

Turgut YAHŞİ
Dr. Arş. Gör. Turgut YAHŞİ
Anabilim Dalı Başkanı DİN MUSİKİSİ ANABİLİM DALI

turgut.yahsi@igdir.edu.tr

-

İlyas ALTUNER
Arş. Gör. İlyas ALTUNER
Akademisyen İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI

ilyas.altuner@igdir.edu.tr

7232

İsa BABUR
Arş. Gör. İsa BABUR
Akademisyen DİNLER TARİHİ ANABİLİM DALI

isa.babur@igdir.edu.tr

4288

Zeynep AKBUDAK
Arş. Gör. Zeynep AKBUDAK
Akademisyen TEFSİR ANABİLİM DALI

zeynep.akbudak@igdir.edu.tr

4258

Mehmet Nuri AYYILDIZ
Arş. Gör. Mehmet Nuri AYYILDIZ
Akademisyen İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

mehmet.ayyildiz@igdir.edu.tr

4252

Furkan ERBAŞ
Arş. Gör. Furkan ERBAŞ
Akademisyen İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

furkan.erbas@igdir.edu.tr

4239

Rumeysa SEVEN
Arş. Gör. Rumeysa SEVEN
Akademisyen DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

rumeysa.seven@igdir.edu.tr

4236

Abdullah ARAZ
Arş. Gör. Abdullah ARAZ
Akademisyen KELAM ANABİLİM DALI

abdullah.araz@igdir.edu.tr

4288

Bahar YAYIK
Arş. Gör. Bahar YAYIK
Akademisyen İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI

bahar.cetin@igdir.edu.tr

4236