Dekanın Mesajı

 

Dekanın Mesajı

İlahiyat eğitim ve öğretimi, neredeyse insanlık tarihi boyunca, bütün toplum ve milletlerin hayatında önemli bir yer tutmuştur. Düşünce ekollerinin doğuşunda, beşerî ilişkiler düzeninin teşekkülünde ve her türlü sistem fikrinin ortaya çıkışında da bunun rolü inkâr edilemez. Tarihi gibi, ilim geleneğinin de uzun bir mazisi bulanan milletimizin hayatında da ilahiyat eğitim ve öğretimi her zaman önem arz etmiştir.

Köklü bir medeniyet birikiminin mirası üzerine kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti de ilahiyat alanını ihmal etmemiş, başlangıcından itibaren dinî eğitim ve öğretimi hesaba katmış, orta öğretim seviyesinde İmam-Hatip liseleri ve yüksek eğitim seviyesinde de İlahiyat Fakülteleri birer Cumhuriyet kurumu olarak Türk eğitimi içindeki yerlerini almışlardır.

İlahiyat Fakülteleri, ilköğretim ve lise seviyesinde görev yapacak öğretmenler, Diyanet teşkilatının her kademesinde yüksek tahsil görmüş din görevlileri yetiştirmek, değişik bilimsel araştırmalar ve sosyal faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle toplumun ve insanlığın maddî ve manevî kalkınmasına hizmet etmektedir.

Sevgili Gençler,

Sizler yoğun ve emek verilen bir süreç sonunda eğitim hayatınızın önemli bir aşamasına gelmiş bulunmaktasınız. Üniversite eğitimi sizler için mesleki bilgi, birikim ve deneyim kazandırma süreci olduğu kadar, hayata hazırlama sürecidir de...

Iğdır İlahiyat Fakültesi oldukça yeni olmakla birlikte, genç, dinamik ve yetenekli öğretim kadrosuyla, ülkemizin her yöresinden bizleri tercih edip gelen siz öğrencilerimizi hayata ve mesleğe hazırlamanın heyecanını duymaktadır. Fiziki koşullarımızdaki iyileştirmelerle birlikte öğrencilerimiz daha rahat bir ortamda eğitimlerini sürdüreceklerdir.

Fakülte olarak başlıca hedefimiz; öğrencilerimizin dini bilimler alanında düşünen, üreten, sorgulayan ve bilimsel gelişmeleri takip eden bireyler haline gelmeleridir. Bu amacın gerçekleşmesi, öğrencilerimizin iyi bir eğitim sürecinden geçmesine bağlıdır.

Seçiminizin siz ve aileniz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşaallah başarılı ve aydın bir fert olarak fakülteyi bitirir ve insanlığa hizmet edersiniz.

                                                                                                                                              Prof. Dr. Senayi DÖNMEZ

                                                                                                                                                              DEKAN