Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Adem Eryiğit

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi M. Emin yurt

Prof. Dr. Şadi Eren

Doç. Dr. Zeki Tan 

Doç Dr. Ali Yıldız Musahan

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akgün

Dr. Öğr. Üyesi: Mahmut Sönmez

Dr. Öğr. Üyesi Musa Çetin

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Özüçalışır

Dr. Öğr. Üyesi Ali Sevdi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Alkhalıl

Dr. Öğr. Üyesi M. Seyit Geçit

Öğr. Gör. Cihangir Ecer

Öğr. Gör. Feras Safsaf

Öğr. Gör. Moulay El Hasan EL Hafidi

Arş. Gör. Nurullah İrven

Arş. Gör. Ümit Koca

Arş Gör. Zeynep Akbudak

Arş. Gör. M. Nuri Ayyıldız

Arş. Gör. Nihat Demirkol

Arş. Gör. Mustafa Karatay

Arş. Gör. Abdullah Recep Koyuncu

Arş. Gör. Abdullah Araz

Arş. Gör. Bahar Çetin